Geodetske usluge su važne iz mnogih razloga: planiranja gradnje, identifikacije i rešavanja problema, održavanja infrastrukture i legalnosti i vlasništva.

Potrebne su vam geodetske usluge? Na pravom ste mestu

Geodetski biro Geo Darko Jagodina pruža čitavu paletu usluga

Ozakonjenje

Snimanje objekata, izrada elaborata geodetskih radova, manuala, tahimetrijskih zapisnika i specifikacija posebnih delova objekta u skladu sa zakonom.

Geodetske usluge ozakonjenje
Geodetski stalak prilikom geodetske usluge omedjavanja

Omedjavanje

Obnova granica, deoba i identifikacija katastarskih parcela

Snimanje vodova

Geodetsko snimanje vodova korisno i za otkrivanje potencijalnih problema i rizika na postojećim vodovima, poput curenja, propadanja ili drugih oštećenja.

Geodetski stalak i geometar pruža geodetske usluge
Geodetski biro Geo Darko prilikom izrade topografskih planova je geodetska usluga

Izrada topografskih, katastarsko-topografskih i situacionih planova

Topografski planovi prikazaće vam detaljan prikaz reljefa terena i drugih objekata kao što su putevi, mostovi i naselja.Topografske karte koje izrađujemo su bazirane na preciznom snimanju terena.

Izrada projekta parcelacije i preparcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja

Geodetski biro Geo Darko izvršiće proces parcelacije i preparcelacije koji se koristi u urbanističkom planiranju i podrazumijeva podelu postojeće nekretnine na manje delove.

Geodetski biro Geo Darko je napravio ovu fotografiju prilikom izrade projekta parcelacije

Izrada projekta parcelacije i preparcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja

Projekt parcelacije i preparcelacije s projektom geodetskog obeležavanja je nužan za postupke legalizacije, gradnje, rekonstrukcije, razgraničenja i drugih postupaka koji se odnose na podelu nekretnina na manje delove. To je složen proces koji ćeGeodetski biro Geo Darko izvršiti za vas i tako vam osigurali zakonit postupak i preciznu podela nekretnina.

Obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija

Obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija je važan dio geodetskog posla. Geo Darko vam na ovaj način pomaže u preciznom planiranju, podeli i gradnji nekretnina. To svakako zahteva korišćenje preciznih geodetskih instrumenata i metoda. Upravo Geodetski biro Geo Darko osigurava tačnost i preciznost merenja.

Prilikom izgradnje vršimo obeležavanje građevinskih linija
Prilikom izrade objekta, kuće napravljena je ova fotografija koja prikazuje geodetski snimak izvedenog temelja

Geodetski snimak izvedenog temelja i geodetski snimak završetka objekta u konstruktivnom smislu

Ukoliko imate zahteve i potrebe za ovim dokumentima budite slobodni da nas kontaktirate. Kontaktirajte nas i u vezi ostalih usluga iz oblasti geodizije . 

Snimanje izvedenog stanja objekata i instalacija

Obeležavanje regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija je važan dio geodetskog posla. Geo Darko vam na ovaj način pomaže u preciznom planiranju, podeli i gradnji nekretnina. To svakako zahteva korišćenje preciznih geodetskih instrumenata i metoda. Upravo Geodetski biro Geo Darko osigurava tačnost i preciznost merenja.

Snimanje izvedenog stanja objekta i instalacija Geo Darko

Sve ove geodetske usluge Geodetski biro Geo Darko pruža u skladu s važećim zakonima i propisima. Koristimo različite geodetske instrumente, uključujući GPS, totalne stanice, nivelire i dronove, kako bi utvrdili tačne granice zemljišta i prikupili potrebne podatke.

Geodetski Biro Geo Darko

Projekti

Izrada katastarsko topografskih planova

za potrebe projekta Čista Srbija na lokacijama Kragujevac, Velika Plana, Zabari u ukupnoj duzini od 200km.

Geodetski radovi za potrebe izgradnje objekta

K Kompleks u Jagodini

stambeno poslovni  kompleks sa zatvorenim bazenima Crnjanski u Jagodini

stambenog naselja u ulici Misarska u Svilajncu

Snimanja

Opstina Lučani -200km snimljenih seoskih puteva 

Rečnia korita za potrebe Opstine Lučani- preko 20 km

Vodovodne mreže na lokacijama u Kragujevcu-preko 100 km

Kanalizacione mreže na lokacijama u Kragujevcu -preko 100 km

Elektro mreže u Jagodini i okolini -preko 100 km

Objekata za potrebe ozakonjenja- preko 1000 objekata

Geodetski radovi za potrebe izgradnje kružnog toka

Navip, kruznog toka Kraljevića Marka i kružnog toka Jovanča Micić.

Geodeti pomažu u stvaranju preciznih GIS karata koje se mogu koristiti u različitim sektorima, uključujući gradjevinu, turizam, poljoprivredu, zdravstvo, ekologiju, itd. Geodetske usluge su samim tim važne u mnogim granama.

Ukratko, geodetske usluge su važne za različite aspekte graditeljstva, održavanja infrastrukture, upravljanja vlasništvom i GIS-a, te doprinose sigurnosti i efikasnosti u mnogim područjima.

Geo Darko

Imate li pitanja? Uvek smo otoveni za ragovor o našim uslugama i o tome kako vam možemo pomoći

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Geo Darko