Geodetski biro Geo Darko

Ozakonjenje

Snimanje objekata, izrada elaborata geodetskih radova, manuala, tahimetrijskih zapisnika i specifikacija posebnih delova objekta u skladu sa zakonom.

Kontaktirajte nas za više informacija

Geodetski biro Geo Darko vrši usluge ozakonjenja

Ozakonjenje se odnosi na postupak legalizacije objekata koji su izgrađeni bez potrebnih dozvola, prema zakonima i propisima koji regulišu izgradnju i prostorno uređenje.

Ozakonjenje-snimanje objekata, izrada elaborata geodetskih radova, manuala, tahimetrijskih zapisnika i specifikacija posebnih delova objekta u skladu sa zakonom.

Geodetske usluge ozakonjenje

Izrada tehničke dokumentacije za ozakonjenje- geodetski snimci

Ozakonjenje se odnosi samo na objekte koji su izgrađeni pre stupanja na snagu novih propisa o izgradnji-

Ozakonjenje snimanje dronom Geodetski biro Geo Darko Jagodina

Obavljamo različitim metodama i s različitim ciljevima.

Fotografisanje objekta za dobijanje vizualne informacije o objektu. Snimanje dronom omogućuje snimanje objekata iz različitih perspektiva. Dronove koristimo i za snimanje teško dostupnih mesta kao što su krovovi zgradaili brda. Geodetsko snimanje  vršimo upotrebom geodetskih instrumenata (totalne stanice, niveliri i GPS uređaji) za merenje različitih karakteristika objekta.

Snimanje objekata

Ozakonjenje Geodetski biro Geo Darko Jagodina

Ove dokumente izrađujujemo  u sklopu različitih projekata, kao što su izgradnja zgrada, infrastrukture, izgradnja puteva i mostova.

Elaborat geodetskih radova je dokument koji sadrži sve potrebne informacije o geodetskim radovima koji su izvršeni na određenoj lokaciji. Elaborat uključuje geodetske snimke, prikaze i opise terena, koordinatne sisteme i visinske mreže, kao i druge informacije koje su relevantne za projekt.

Izrada elaborata geodetskih radova

Ozakonjenje izgradnja manuala Geodetski biro Geo Darko Jagodina

Manual je dokument koji opisuje korake potrebne za izvršavanje određenih geodetskih radova. 

Tahimetrijski zapisnik je dokument koji sadrži podatke prikupljene tokom terenskih radova pomoću tahimetra. Zapisnik uključuje koordinate i opis mernih tačaka, kao i druge relevantne informacije.

Izrada manuala i tahimetrijskih zapisnika

Ozakonjenje Geodetski biro Geo Darko Jagodina Specifikacija posebnih delova objekta

Ovim dokumentom opisujemo geodetske zahteve za određeni deo objekta, kao što su temelji, zidovi, krovovi i drugi delovi. Specifikacija uključuje tehničke specifikacije, mere i druge potrebne informacije.

Specifikacija posebnih delova objekta

Geodetski Biro Geo Darko

Projekti

.

Izrada katastarsko topografskih planova

za potrebe projekta Čista Srbija na lokacijama Kragujevac, Velika Plana, Zabari u ukupnoj duzini od 200km.

Geodetski radovi za potrebe izgradnje objekta

K Kompleks u Jagodini

stambeno poslovni  kompleks sa zatvorenim bazenima Crnjanski u Jagodini

stambenog naselja u ulici Misarska u Svilajncu

Snimanja

Opstina Lučani -200km snimljenih seoskih puteva 

Rečnia korita za potrebe Opstine Lučani- preko 20 km

Vodovodne mreže na lokacijama u Kragujevcu-preko 100 km

Kanalizacione mreže na lokacijama u Kragujevcu -preko 100 km

Elektro mreže u Jagodini i okolini -preko 100 km

Objekata za potrebe ozakonjenja- preko 1000 objekata

Geodetski radovi za potrebe izgradnje kružnog toka

 Navip, kruznog toka Kraljevića Marka i kružnog toka Jovanča Micić.

GEO DARKO

Imate li pitanja? Uvek smo otoveni za ragovor o našim uslugama i o tome

kako vam možemo pomoći

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Geo Darko