Snimanje vodova

Vršimo geodetsko snimanje infrastrukturnih linijskih vodova sa izradom elaborata za potrebe upisa u katastar vodova.

Priliko geodetskog snimanja vodova kraj puta nastala je ova fotografija

 

Geodetsko snimanje vodova korisno i za otkrivanje potencijalnih problema i rizika na postojećim vodovima, poput curenja, propadanja ili drugih oštećenja. To omogućava brže i efikasnije otklanjanje problema te osigurava sigurnost i pouzdanost vodova u budućnosti.

Geodetsko snimanje vodova geodetski biro Geo Darko radi uz pomoć preciznih geodetskih instrumenata:GPS, totalne stanice, niveliri i drugi uređaji.

Ruke dva geometra koji vrše geodetsko snimanje vodova i geodetski stalak
Geodetski biro Geo Darko vrši usluge geodetskog snimanje vodova

Snimanje vodova

Ovo je postupak utvrđivanja položaja infrastrukturnih linijskih vodova, poput vodovoda, kanalizacijskih cevi, gasovoda, telekomunikacionih kablova, elektroenergetskih vodova i drugih sličnih objekata. Snimanje vodova sprovodi se s ciljem stvaranja precizne dokumentacije o položaju vodova, čime se osigurava njihova tačna identifikacija i upis u katastar vodova

Geodetski biro Geo Darko pruža usluge

Snimanja vodova

Geometar na gradilištu dok vrši geodetsko snimanje vodova

Elaborat vodova

Ovo  je službeni dokument koji sadrži precizne podatke o položaju vodova, kao i o drugim tehničkim detaljima, kao što su materijali od kojih su izrađeni, dimenzije, dubina u tlu i slično. Elaborat vodova izrađuje se u skladu s važećim zakonima i propisima te predstavlja službeni dokument koji se koristi u postupcima legalizacije, rekonstrukcije i nadzora vodovodne, kanalizacijske, gasovodne, elektroenergetske i drugih sličnih infrastrukturnih mreža.

Geodetski stalak i geometar pruža geodetske usluge

Proces snimanja vodova

Ovaj proces  obično uključuje upotrebu različitih geodetskih instrumenata, kao što su GPS, totalne stanice, niveliri i drugi slični uređaji, kao i napredne softverske alate koji omogućuju precizno snimanje i dokumentiranje svih elemenata infrastrukturnih mreža.

Dva geometra na terenu dok vrše geodetsko snimanje vodova

Projektna dokumentacija

Kada su podaci o vodovima prikupljeni i dokumentirani, Geodetski biro Geo Darko  izrađuje elaborat vodova koji sadrži sve potrebne podatke i informacije o infrastrukturnim mrežama. Elaborat vodova predstavlja službeni dokument koji se koristi za upis vodova u katastar vodova, a potreban je i u mnogim drugim situacijama, kao što su priprema projektnih dokumentacija za građevinske dozvole, izgradnju novih vodova, rekonstrukciju postojećih vodova i sl.

Potrebne su vam usluge geodetskog snimanja vodova? Pozovite nas !

Posedujemo najsavremenije geodetske instrumente visoke tacnosti:GPS, totalne stanice, nivelire, dron.

Geodetski biro Geo Darko izvršiće snimanje vodova i izraditi elaborat za vas

Geodetski biro Geo Darko

Geodetsko snimanje vodova

Geometar na gradilištu dok vrši geodetsko snimanje vodova

Geodetski biro Geo Darko

Pozovite nas

069 5556750

Kneginje Milice 78/2 35000 Jagodina

Geodetski Biro Geo Darko

Projekti

Izrada katastarsko topografskih planova

za potrebe projekta Čista Srbija na lokacijama Kragujevac, Velika Plana, Zabari u ukupnoj duzini od 200km.

Geodetski radovi za potrebe izgradnje objekta

K Kompleks u Jagodini

stambeno poslovni  kompleks sa zatvorenim bazenima Crnjanski u Jagodini

stambenog naselja u ulici Misarska u Svilajncu

Snimanja

Opstina Lučani -200km snimljenih seoskih puteva 

Rečnia korita za potrebe Opstine Lučani- preko 20 km

Vodovodne mreže na lokacijama u Kragujevcu-preko 100 km

Kanalizacione mreže na lokacijama u Kragujevcu -preko 100 km

Elektro mreže u Jagodini i okolini -preko 100 km

Objekata za potrebe ozakonjenja- preko 1000 objekata

Geodetski radovi za potrebe izgradnje kružnog toka

Navip, kruznog toka Kraljevića Marka i kružnog toka Jovanča Micić.

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Geo Darko