Izrada topografskih, katastarsko-topografskih i situacionih planova

Geodetski biro Geo Darko vrši usluge geodetskog snimanja, analize i interpretacije terena i postojećih objekata na njemu. Takođe vršimo usluge njihovog prikazivanja u obliku službenih dokumenata koji će vam  koristiti u raznim slučajevima i postupcima

Geodetski biro Geo Darko prilikom izrade topografskih planova je geodetska usluga

Izrada topografskih, katastarsko-topografskih i situacionih planova predstavlja proces geodetskog snimanja, analize i interpretacije terena i postojećih objekata na njemu. Izradom topografskih, katastarsko-topografskih i situacionih planova dobićete prikaz u obliku službenih dokumenata koji se koriste u raznim slučajevima i postupcima.

Izradom topografskih planova dobićete detaljan prikaz reljefa terena i drugih objekata kao što su putevi, mostovi i naselja.Topografske karte koje izrađujemo su bazirane na preciznom snimanju terena.

Geometar Geodetski biro Geo Darko prilikom geodetskog snimanja
Geodetski snimak snimljen u Pomoravlju
na slici je geodetski stalak prilikom snimanja i izrade topografskih planova

Geodetski biro Geo Darko izradjuje  planove koji će vam koristiti u urbanističkom planiranju.

Kontaktirajte nas za više informacija

Geodetski biro Geo Darko -izrada topografskih, katastarsko-topografskih i situacionih planova

Topografski planovi

Izradom topgrafskih planova u Geodetskom birou Geo Darko dobićete detaljan prikaz reljefa terenai  drugih objekata.Takođe vršimo izradu topografskih planova puteva , mostova, i naselja.Dobićete  topografske karte koje su bazirane na preciznom snimanju terena.  upis nekretnina u katastar. Takođe možete ih koristiti u postupcima razgraničenja i ujednačavanja granica.

Katastarsko-topografski planovi

Ovi dokumenti prikazaće vam granice katastarskih parcela. Takođe ti planovi  uključuju i njihovu površinu i položaj u odnosu na druge katastarske parcele i objekte u okolini. Ovi planovi će vam  koristiti za upis nekretnina u katastar. Takođe možete ih koristiti u postupcima razgraničenja i ujednačavanja granica.

Situacioni planovi

Non faucibus tincidunt commodo est arcu ipsum augue ipsum at vitae, nunc purus erat sem leo fames facilisis scelerisque sagittis, quam vitae.

Sve ove usluge Geodestski biro Geo Darko pruža u skladu s važećim zakonima i propisima. Koristimo različite geodetske instrumente, uključujući GPS, totalne stanice, nivelire i dronove, kako bi utvrdili tačne granice zemljišta i prikupili potrebne podatke.

Geodetski Biro Geo Darko

Geo Darko

Izrada katastarsko topografskih planova

za potrebe projekta Čista Srbija na lokacijama Kragujevac, Velika Plana, Zabari u ukupnoj duzini od 200km.

Geodetski radovi za potrebe izgradnje objekta

K Kompleks u Jagodini

stambeno poslovni  kompleks sa zatvorenim bazenima Crnjanski u Jagodini

stambenog naselja u ulici Misarska u Svilajncu

Snimanja

Opstina Lučani -200km snimljenih seoskih puteva 

Rečnia korita za potrebe Opstine Lučani- preko 20 km

Vodovodne mreže na lokacijama u Kragujevcu-preko 100 km

Kanalizacione mreže na lokacijama u Kragujevcu -preko 100 km

Elektro mreže u Jagodini i okolini -preko 100 km

Objekata za potrebe ozakonjenja- preko 1000 objekata

Geodetski radovi za potrebe izgradnje kružnog toka

.

Navip, kruznog toka Kraljevića Marka i kružnog toka Jovanča Micić.

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Geo Darko